Algemene voorwaarden


Huurovereenkomst

Met het ondertekenen van de huurovereenkomst met All -in car rental Bonaire gaat u akkoord met

de huurvoorwaarden zoals omschreven staan in dit document.

Extra bestuurder

Een extra bestuurder dient zich aan te melden bij All-in car rental Bonaire met geldig rijbewijs.

Dit kan bij het ophalen van de auto maar ook nadat de auto al is opgehaald.

Brandstofbeleid

Wij hanteren een vol is vol beleid.

U krijgt de auto volgetankt mee en dient de auto weer volgetankt in te leveren.

Indien u de auto niet volgetankt inlevert, zullen we kosten in rekening brengen bestaande uit de dagprijs van de brandstof en USD $25,-- aan servicekosten.

Legitimatie

U dient een geldig rijbewijs, geldig paspoort/ID-kaart mee te nemen.

Privacy

Wanneer u een auto bij ons huurt, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens ons privacy beleid.

Staat van de auto

Voordat u met de auto gaat rijden, moet u de auto controleren op schade.

Wanneer u afwijkingen vindt, moet u deze melden bij de locatie waar u de auto heeft gehuurd.

Dit wordt dan schriftelijk vastgelegd. Zo voorkomt u geschillen achteraf.

Uitrusting

De auto is uitgerust met alle benodigdheden die verplicht worden gesteld om in Bonaire auto te rijden. Niet toegestaan

• Het vervoeren van personen tegen betaling.

• Het rijden op wegen en terreinen die niet geschikt of verboden toegang zijn.

• Voor het vervoeren van te veel inzittenden en/of bagage.

• Voor het slepen of aanduwen van andere voertuigen, aanhangers en voorwerpen zonder toestemming van ons.

• Voor het vervoeren van materiaal dat gevaarlijk is voor de auto of waardoor de auto onbruikbaar wordt (stank).

• Voor het transporteren van lading tegen betaling (behalve busjes).

• Voor deelname aan races, rally’s en andere snelheids- en behendigheids evenementen.

• Voor het overtreden van verkeersregels en andere illegale doeleinden.

Bij onrechtmatig gebruik bent u aansprakelijk voor de eventuele schade, verlies en kosten die daar uit voortvloeien.

De door u afgesloten verzekeringen komen te vervallen, we nemen de huurauto in en beëindigen de huurovereenkomst.

Overtreden van de wet

Bij overtreden van de wet (o.a. onder invloed zijn van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden zoals alcohol, drugs en sommige medicijnen, overschrijden van maximum snelheid) bent u zelf persoonlijk aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de overtreding.

Bij boetes geregistreerd aan de hand van het kenteken van de huurauto brengen we ook administratiekosten in rekening.

Schade

Bij een ongeval bent u, en een eventuele extra bestuurder, verzekerd voor de huurauto en schade aan derden. U dient na een ongeval altijd de roadservice te bellen (+5997010737) en All-in car rental Bonaire in te lichten (+5997018484). U bent tevens verplicht met ons en met onze verzekeraars mee te werken aan eventuele onderzoeken en juridische procedures.

Verlies van sleutel

Wanneer u de autosleutel verliest, wordt er $75 dollar in rekening gebracht, voor het vernieuwen van de sleutel.Diefstal

U bent verzekerd tegen diefstal, echter dient u wel toe te zien op de veiligheid van de auto. All in car rental Bonaire is niet aansprakelijke voor misbruik of verlies van persoonlijke eigendommen, goederen of bagage van de huurder, de bevoegde bestuurder(s) of andere gebruikers of inzittenden van het voertuig.

U moet de auto op een veilige plaats parkeren om de kans op diefstal en vernieling te beperken.

Zorg dat waardevolle spullen nooit in de auto achterblijven, controleer altijd of de auto NIET vergrendeld is en ga zorgvuldig om met de sleutels.

Na eventuele diefstal dient u de sleutels te kunnen overhandigen.

Zo niet, dan bent u aansprakelijk voor de volledige schade en/of verlies. Indien de auto of één of meerdere bezittingen gestolen zijn, bent u verplicht ons in te lichten en aangifte te doen.

U bent tevens verplicht om met ons en met onze verzekeraars mee te werken aan onderzoeken en juridische procedures.

Pechhulp

Mocht u langs de weg komen te staan met pech, kunt u het pechhulpnummer bellen, zodat we u zo snel mogelijk weer op weg kunnen helpen. Pech ontstaan buiten uw eigen toedoen wordt gedekt.

Aansprakelijkheid

Wij zijn verplicht u een auto te verhuren die in goede staat verkeert en die naar behoren werkt.

Bij een mankement zorgen wij voor reparatie of voor een vervangende auto.

Wij zijn niet aansprakelijk voor andere verliezen die voortvloeien uit de autohuur, tenzij deze het rechtstreekse en voorziene gevolg zijn van onze nalatigheid of van het niet nakomen van deze huurvoorwaarden door ons.Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor winstderving of gemiste kansen.

U dient de auto te gebruiken, te behandelen en in te leveren volgens de bepalingen in deze huurovereenkomst.

Voor zover wettelijk toegestaan, komen onze verzekeringen te vervallen indien u of een extra bestuurder deze huurvoorwaarden niet nakomt, indien het verlies of de schade opzettelijk is veroorzaakt of is veroorzaakt door grove nalatigheid.

All in car rental Bonaire is in het bezit van een kopie van de verzekeringsvoorwaarden die op verzoek van de verhuurder verstrekt kunnen worden aan de huurder.


Het inleveren
U dient de auto in te leveren in dezelfde staat waarin wij de auto hebben geleverd, normale slijtage daargelaten.Bij het inleveren van de auto wordt gecontroleerd of de auto in dezelfde staat is ingeleverd.


Eigen risico USD 0.00

Belangrijkste beperkingen en uitsluitingen voor het USD 0,- eigen risico:

•Huurder is volledig aansprakelijk voor alle niet onder de dekking van de verzekering vallende schade.

• Rijden op een slecht/ongeschikt wegdek waardoor schade aan de onderkant van de auto ontstaat.

• Rijden op het strand waardoor schade ontstaat door zout water en/of zand.

• Rijden op onder water gelopen wegen waardoor schade aan de motor ontstaat.

• Onjuist gebruik van de auto, zoals de verkeerde brandstof bijvullen of de brandstof vervuilen.

• Doorbranden van de koppeling en handrem door onjuist gebruik.

• Veroorzaken van schade aan de velgen door het rijden met een lekke band.

• Het zonder toestemming monteren van onderdelen aan de binnenkant of buitenkant van de auto.

• Diefstal wanneer u de sleutels niet inlevert.

Slotbepalingen

•Bij een verschil in interpretatie van de Nederlands- en de Engelstalige versie van de algemene voorwaarden, is de Nederlandstalige doorslaggevend.

•Op de algemene voorwaarden en op alle tussen All in car rental Bonaire en de huurovereenkomsten is het recht van de BES-eilanden van toepassing.

•Op alle geschillen welke mochten ontstaan uit of naar aanleiding van de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden wordt beslist door de bevoegde rechter te Bonaire.Openingstijden
Maandag 8:00 - 22:00
Dinsdag 8:00 - 22:00
Woensdag 8:00 - 22:00
Donderdag 8:00 - 22:00
Vrijdag 8:00 - 22:00
Zaterdag 8:00 - 22:00
Zondag 8:00 - 22:00
All-In Car Rental Bonaire
Sabalpalm 2
Belnem Bonaire

Telefoonnummer: +5997018484

Stuur bericht via Whatsapp


Klanti ©

Inloggen
Als je e-mailadres in ons systeem staat dan heb je een nieuw wachtwoord ontvangen via e-mail.
Wachtwoord vergeten
Wachtwoord vergeten
Terug naar inloggen
Account aanvragen