Privacy en Cookieverklaring


We hechten grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten. All-In Car Rental Bonaire respecteert de privacy van bezoekers die All-In Car Rental Bonaire bekijken en klanten van onze applicaties.
Persoonsgegevens die we verwerken worden in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt verwerkt.All-In Car Rental Bonaire verzamelt persoonsgegevens wanneer je:
- Ons een e-mail stuurt
- Een contactformulier invult
- Contact opneemt met de support van All-In Car Rental Bonaire
- Je bent als gebruiker verplicht je gegevens achter te laten en zonder deze gegevens zijn onze diensten niet bruikbaar.


Doeleinden van de gegevensverwerking
All-In Car Rental Bonaire verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken van onze applicatie en gerelateerde dienstverlening. Specifieker worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:
Het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.
Beveiliging van je gegevens
All-In Car Rental Bonaire draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van de Proxsys infrastructuur voor hosting en opslag van gegevens. Netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt en er wordt gebruik gemaakt van een goede firewall. Alle verbindingen naar de All-In Car Rental Bonaire applicatie of via een datakoppeling gaan via een beveiligde SSL-verbinding.Verstrekken van uw gegevens aan derden
All-In Car Rental Bonaire zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. All-In Car Rental Bonaire zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. All-In Car Rental Bonaire kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten en aan de direct gerelateerde onderneming All-In Car Rental Bonaire.


All-In Car Rental Bonaire behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. All-In Car Rental Bonaire zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte

Openingstijden
Maandag 8:00 - 22:00
Dinsdag 8:00 - 22:00
Woensdag 8:00 - 22:00
Donderdag 8:00 - 22:00
Vrijdag 8:00 - 22:00
Zaterdag 8:00 - 22:00
Zondag 8:00 - 22:00
All-In Car Rental Bonaire
Sabalpalm 2
Belnem Bonaire

Telefoonnummer: +5997018484

Stuur bericht via Whatsapp


Klanti ©

Inloggen
Als je e-mailadres in ons systeem staat dan heb je een nieuw wachtwoord ontvangen via e-mail.
Wachtwoord vergeten
Wachtwoord vergeten
Terug naar inloggen
Account aanvragen